تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور برحسب مدل اسانسور و نوع خرابی، نوع ساختمان، اداری، تجاری یا مسکونی بودن ان و تعداد طبقات متفاوت است. همینطور، هزینه روغن مصرفی اسانسور، تعویض قطعات و اجزا جزو قرارداد نیستند و جداگانه دریافت می شود. در ادامه لیست مهمترین عوامل موثر بر هزینه تعمیر آسانسور را مشاهده می­ كنید:

تعیین تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

 1. نوع خرابی: نوع خرابی را به 2 دسته می ­توان تقسیم كرد: بخش مربوط به تعویض کابل اسانسور، تعمیر گیربکس و موتور اسانسور، و بخش مربوط به کابین، درب، و برد ان. پس هزینه تعمیر گیربکس اسانسور با هزینه تعویض برد اسانسور متفاوت است.
 2. موارد اورژانسی: اگر در قرارداد نگهداری اسانسور قید شود كه موارد اورژانسی پوشش داده می شود، در صورت نیاز به تعمیر اسانسور، شرکت باید تعمیرکار باتجربه با اموزش تعمیر اسانسور را به محل اعزام كند.
 3. منطقه سرویس دهی: بعضی از شرکت های تعمیر و نگهداری اسانسور همه مناطق و محلات را پوشش می دهند، اما بعضی مناطق خاصی را در نظر دارند.
 4. عمر ساختمان و اسانسور: سن اسانسور و سال های کاركرد ان كه توسط کارشناس مشخص می شود، از موارد تاثیرگذار بر تعمیر و نگهداری اسانسور جنوب تهران و… است.
 5. تعمیر قطعات معیوب: تعمیر قطعاتی مثل سیم بکسل ها، موتور گیربکس یا تابلو فرمان، جزو قراردادهای دوره ای محسوب نمی شود. در این بازدیدهای دوره ای اموری مثل اچارکشی قطعات، روغن کاری، بررسی تابلو فرمان، کابین، تهویه، درهای اسانسور، هم سطحی طبقات و… انجام می­ شود. تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور
 6. حوادث غیرمتقربه: مشخصا، شرکت های اسانسور در قبال اسانسوری كه به خاطر حوادث طبیعی اسیب دیده مسئولیتی نمی پذیرند.

مزایای سرویس آسانسور

دستورالعمل تعمیر و نگهداری اسانسور  

بازرسی

بازرسی از اسانسور در مقطع زمانی برنامه ریزی شده صورت می پذیرد تا معلوم شود كه ایا اسانسور به سرویس نیاز دارد یا به تعمیر پیشگیرانه (بازرسی امکان دارد به صورت چشمی یا از طریق اندازه گیری بعضی از ویژگی های فیزیک دستگاه ها باشد.)

سرویس اسانسور تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

اگر هنگام بازرسی نیاز به سرویس احساس شود، سرویس دهی برای قسمت های متحرک و ثابت اعم از الکتریكی و مکانیكی مجزا صورت می پذیرد، همینطور هراسانسور مطابق “چک لیست سرویس اسانسور” ماهیانه حداقل یکبار باید مورد سرویس قرار گیرد.

تعمیر پیشگیرانه

این تعمیر زمانی انجام می شود كه هنوز امکانات وسایل نصب شده در حال کار بوده و دچار خرابی نشده بوده و هدف از ان این بوده كه خرابی سیستم به تعویق بیافتد وفاصله بین مشکلات رو به افزایش بگذارد و یا جلوی مشکلات احتمالی گرفته شود.

تعمیر خرابی اسانسور

این تعمیر مربوط به مواردی بوده كه دستگاه از کار افتاده بوده و نمی تواند به وظایف پیش بینی شده عمل كند كه با انجام تعمیر لازم اسانسور مجددا راه اندازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

در عملیات بازرسی جامع اسانسور موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرد:

 • عملكرد قفل ها و درهای کابین و متعلقات
 • سیستم تعلیق کابین و مکانیزم تعادل و سیراکت کابین
 • سیستم های كنترلی، ایمنی، الکتریكی
 • عملكرد سیستم محركه اسانسور تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور
 • عملكرد ترمز ایمنی، گاورنر و پاراشوت ها
 • عملكرد سیستم ضربه گیرها

هزینه سرویس اسانسور با مالک است یا مستاجر

در این رابطه می توان به قانون مراجعه كرد. انجایی كه قسمت اخر ماده ۴ قانون تملک اپارتمان ها می گوید: پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد مهم است، البته در مواردی كه هزینه های اسانسور تفكیک شده نسبت به کل هزینه های ساختمان باشد موضوع به نحو دیگری است.

حال سوالی كه مطرح می شود این بوده كه ایا هزینه ماهانه تعمیر اسانسور شامل حال افرادی كه در طبقه همکف ساكن می باشند می شود؟

این پرسش را به دو شکل می توانیم پاسخ دهیم: تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

اگر هزینه های تعمیر اسانسور در شارژ ساختمان به صورت جدا اورده نشده باشد، مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی تواند از پرداخت هزینه های تعمیر اسانسور خودداری كند ولو اینكه از اسانسور استفاده نكند، چون هزینه تعمیر اسانسور نباید به طور جدا و مستقل، از هر واحد دریافت شود بلكه باید از محل صندوق ساختمان تامین و هزینه شود.

اسانسور و یا هر وسیله دیگری كه در ساختمان نصب و تعبیه شده، جز منصوبات ساختمان بوده و هزینه های تعمیر و نگهداری ان ها را مدیر ساختمان برعهده دارد. بعضی از تاسیسات امکان دارد مورد استفاده بعضی واحدها قرار گیرد و یا بعضی دیگر از ان ها استفاده نكنند. ان طور كه بخش اخر ماده ۴ قانون تملک اپارتمان ها بیان كرده، پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد مهم است.

امکان دارد هزینه های اسانسور تفكیک شده نسبت به کل هزینه های ساختمان باشد كه در این صورت ساكنان در مجمع عمومی می توانند روش خاصی برای تقسیم هزینه های اسانسور مشخص كنند. در نهایت هیئت مدیره ساختمان در مورد پرداخت هزینه های اسانسور از سوی ساكنین واحدها تصمیم نهایی را خواهد گرفت.

هزینه تعمیر و نگهداری اسانسور با كیست؟ تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

اسانسور وسیله حساسی بوده كه در صورت بی توجهی به هشدارها و اشکالاتش امکان رخداد حادثه وجود دارد. به همین علت بررسی دائمی و منظم اسانسور در اپاراتمان ها مسئله ای مهم است. بررسی وضعیت اسانسور باید به صورت منظم و در دوره های یک ماهه انجام شود. این مسئله به قدری اهمیت دارد كه در مقررات ملی ساختمان ها بخشی برای نگهداری و مراقبت از اسانسور وجود دارد.

در این قانون امده كه مالکان ساختمان یا مدیر ساختمان وظیفه دارند ماهانه یک بار همه قطعات اسانسور را مورد بررسی قرار دهند، اگر بخشی از اسانسور به تعمیر یا تعویض نیاز داشت، انجام این کار را در اولویت قرار دهند و خبر اشکال پیش امده را به دیگران اطلاع دهند.

در مقررات ملی اپارتمان ها، در مورد قانون اسانسور ذكر شده كه هر سال باید اسانسورها به طور کامل و با جزئیات بررسی شوند. به این معنی كه تلویزیون باید خاموش شود و از بازرس و مهندس متخصص برای بررسی ان استفاده شود. طبق قوانین ملی استاندارد، باید تعمیر اسانسور به طور ماهیانه و بازرسی اسانسور به طور سالیانه (برای استاندارد ادواری) انجام گیرد. تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

برای بازرسی باید با شرکت های معتبر و دارای تاییدیه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد، قراردادی یک ساله تعمیر و نگهداری اسانسور بسته شود. همینطور باید در همه مراحل کار یک مهندس متخصص هم حضور داشته باشد. از کارهایی كه بازرس های متخصص انجام می دهند ثبت همه مشاهدات و تحویل ان به مدیر ساختمان است.

علت توفقات بی مورد آسانسور

هزینه تعمیر اسانسور نباید از واحدها گرفته شود

اگر هزینه های اسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا اورده نشده باشد مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی تواند از پرداخت هزینه های تعمیر اسانسور خودداری كند ولو اینكه از اسانسور استفاده نكند.

چون اولا هزینه تعمیر اسانسور نباید به طور جدا و مستقل، از تک تک واحدها گرفته شود بلكه از محل صندوق ساختمان باید پرداخت شود همینطور اسانسور یا هر تاسیسات دیگری كه در ساختمان نصب و تعبیه شده، جزو منصوبات ساختمان بوده و هزینه های تعمیر و نگهداری ان ها برعهده مدیر ساختمان است. تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

قسمت اخر ماده ۴ قانون تملک اپارتمان ها می گوید پرداخت هزینه های مشترک اعم از اینكه ملک مورد استفاده قرار بگیرد یا نگیرد مهم است.

گاهی امکان دارد هزینه های اسانسور تفكیک شده نسبت به کل هزینه های ساختمان باشد كه در این صورت ساكنان در مجمع عمومی می توانند فرمول و یا روش خاصی برای تقسیم هزینه های تعمیر اسانسور مشخص كنند.

اگه به دنبال استفاده از خدمات تعمیر و نگهداری اسانسور تهران، تعمیر و نگهداری آسانسور هیدرولیک و… در شهر خود هستید، درخواست خود را در “اسانسور مانا” به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه ثبت كنید؛ از بهترین متخصصان تعمیر اسانسور پیشنهاد تعرفه بگیرید؛ پروفایل ان ها مورد بررسی قرار دهید؛ نظرات کاربران را در مورد کارهای قبلی ان ها بخوانید، و نهایتا بهترین متخصص با اموزش تعمیر اسانسور را برای تعمیر اسانسور انتخاب كنید.

بهترین سرویس کار اسانسور چه ویژگی هایی دارد؟

یک شرکت سرویس اسانسور باید همه مجوزهای لازم برای نصب، تعمیر و سرویس انواع اسانسورهای را داشته باشد. این شرکت ها باید از افراد متخصص و باتجربه برای خدمت رسانی به مشتریان خود استفاده كنند. متاسفانه تعداد سرویس کاران غیرمعتبر هر روز در حال افزایش بوده و افراد هم بدون اگاهی به این سرویس کاران مراجعه می كنند و بازدید دوره ای اسانسور خود را به ان ها می سپارند.  پیشنهاد می كنیم كه برای دریافت همه خدمات مربوط به اسانسور، صرفا به مراکز و شرکت های معتبر و دارای صلاحیت مراجعه كنید. تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

شرکت خدمات اسانسور مانا یكی از شناخته شده ترین مراکز سرویس اسانسور در تهران بوده كه تاكنون پروژه های بزرگ زیادی را با موفقیت به انجام رسانده و رضایت مشتریان خود را در این زمینه جلب كرده است. اگر به دنبال سرویس کار اسانسور در تهران هستید، می توانید به این شرکت مراجعه كرده یا از طریق تماس با کارشناسان باتجربه ان، مشاوره کاملی در خصوص نصب، تعمیر و سرویس دوره ای انواع اسانسور دریافت كنید. تعرفه تعمیر و نگهداری آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *