شما از تعرفه سرویس آسانسور چه می دانید؟ با توسعه اپارتمان نشینی و جایگزینی مجتمع های چند طبقه به جای خانه های حیاط دار، مردم برای رفتن به طبقات بالاتر ساختمان اسانسور را بر پله ها ترجیح می دهند. اما پرسشی كه مطرح می شود این بوده كه، ایا ساكنین طبقه همکف كه از اسانسور استفاده نمی كنند هم باید هزینه های سرویس و نگهداری آسانسور را بپردازند یا شامل ان ها نمی شود؟ در این نوشته به این ابهام مطابق با قانون پاسخ داده می شود.

ایا هزینه ماهانه تعمیر اسانسور شامل حال افرادی كه در طبقه همکف ساكن می باشند می شود؟

این سوال را به دو صورت می توان پاسخ داد: اگر هزینه های اسانسور در شارژ به صورت سرفصلی جدا اورده نشده باشد: مالک طبقه اول به هیچ عنوان نمی تواند از پرداخت هزینه های تعمیر اسانسور خودداری كند ولو اینكه از اسانسور استفاده نكند. تعرفه سرویس آسانسور

تعرفه سرویس آسانسور

پارامتر دیگری كه در محاسبه هزینه سرویس آسانسور درنظر گرفته می شود تعداد توقف اسانسور بوده و بنا بر یک فرمول حداقل 5 توقف در محاسبه لحاظ می شود (حتی اگر 4 یا 3 یا حتی 2 توقف بیشتر در کار نباشد). پس تعداد توقف ها یكی از متغیرهای مهم و مشخص كننده تعرفه سرویس اسانسور شمبوده و می تواند چیزی بین 100هزار تا 400 هزار تومان در هزینه نهایی خدماتی كه دریافت می كنید تفاوت ایجاد كند.

عامل مهم دیگر در هزینه تعمیر و سرویس اسانسور عمر و میزان کاركرد ان بوده كه حتما توسط فرد کارشناس در براورد و اعلام نرخ سرویس اسانسور مورد توجه جدی قرار میگیرد. در فرمول محاسبه هزینه سرویس اسانسور ترافیک استفاده از اسانسور، ظرفیت اسانسور، عمر اسانسور، كیفیت قطعات، و منطقه ساختمان هم از متغیرها می باشند كه در تعرفه نهایی و همه شده خدماتی كه دریافت می كنید تاثیر می گذارند و حتما توسط فرد کارشناس در براورد و اعلام هزینه سرویس و نگهداری اسانسور و یا نگهداری ان مورد توجه جدی قرار می گیرد.

در مورد ضریب محل ساختمان در فرمول محاسبه هزینه سرویس و نگهداری اسانسور نگران نباشید، چراكه بسیاری از شرکت های سرویس و نگهداری اسانسور در همه مناطق و محلات به ارائه خدمات مشغول می باشند و همین از سربار هزینه اضافه برای شما پیشگیری می كند. می توانید از لیست متخصصان سرویس اسانسور سنجاق برای منطقه محل سکونتتان خدمات دریافت كنید.

محاسبه تعرفه سرویس اسانسور

حتما حواستان به قید زمانی موارد اورژانسی در قراردادهای مذکور باشد. این قید باعث می شود شرکت موظف شود در صورت بروز خرابی و نیاز به تعمیر اسانسور، ظرف مدت معینی تكنسین ها و تعمیرکاران خود را به محل ساختمان اعزام كند.

قید زمانی هم بین طرفین قرارداد توافقی بوده و معمولا ۲۴ ساعت درنظر گرفته می شود. نکته مهم دیگر هزینه سرویس اسانسور در قراردادهای سرویس و نگهداری اسانسور این بوده كه حوادث غیرمترقبه در ان لحاظ نمی شود و اصولا شرکت های تعمیر اسانسور به طور منطقی مسئولیتی در قبال بروز حوادث طبیعی كه به اسیب رسیدن و نیاز به تعمیر اسانسور منجر شود ندارند. تعرفه سرویس آسانسور

بر اساس تصوب سندیکا نرخ سرویس اسانسور، برای ساختمان های مسکونی تا 5 واحده از 55 هزار تا 62 هزار تومان و برای ساختمان های اداری تا 10 واحده از 79 تا 90 هزار تومان به ازای یک دستگاه اسانسور ثبت شده است. تعرفه سرویس آسانسور

طبق نرخ سرویس اسانسور 1400 ساختمان های اداری ده واحد به بالا هم بر حسب ترافیک بین 90 هزار تومان تا 100000 تومان باید برای شارژ ماهانه اسانسور هزینه كنند. در مورد مکان هایی مثل بیمارستان ها و مراکز درمانی و دانشگاه ها این رقم بین 100 هزار تا 110 هزار تومان است.

بر مبنای نرخ سرویس اسانسور 1400 سازمان های دولتی و عمومی بزرگ مثل دادسراها و وزارت خانه ها هم به ازای هر دستگاه اسانسور باید ماهانه مبلغ 110 هزار تا 120 هزار تومان هزینه كنند. برای محاسبه هزینه دقیق تر تعمیر و سرویس اسانسور می توانید از متخصصان سنجاق استعلام تعرفه كنید.

نکاتی دیگر درباره محاسبه هزینه نگهداری و سرویس اسانسور سال 1400

  • هزینه بهاى تهیه لوازم مصرفى (روغن، تنظیف، گازوئیل و…) شامل این نرخ نامه نبوده و قبلا توسط کارفرما تهیه و در اختیار سرویسکار اسانسور قرار مى گیرد. بهاى قطعات تعویضى و یا تعمیرى و اجرت ان ها، شامل این نرخنامه نبوده و هزینه ان جداگانه توسط کارفرما پرداخت می شود.
  • هزینه اعزام تكنسین برای تعمیر و سرویس در ساعات خارج از زمان مشخص شده از ساعت 8 شب تا 9 صبح روز بعد در روزهاى کارى شامل 200 هزار تومان هزینه اضافى و در روزهاى تعطیل رسمى شامل 280 هزار تومان هزینه اضافه بابت هر بار مراجعه است.
  • تعرفه سرویس و نگهدارى اسانسور براى اطراف و حومه شهر مبدا تا فاصله 20 كیلومتر شامل 20 ٪ افزایش تعرفه و تا 50 كیلومتر شامل 50 ٪ افزایش و بیش از 50 كیلومتر شامل توافق طرفین است. تعرفه سرویس آسانسور
  • هزینه نگهدارى اسانسورهای با ظرفیت بیش از 6،1 متر برثانیه و اسانسورهاى بدون موتورخانه و یا موتورخانه پایین و كنار چاه شامل 10 ٪ افزایش تعرفه می شود.

تعرفه سرویس آسانسور

هزینه سرویس نگهداری اسانسور برعهده مالک است یا مستاجر؟

در همه ساختمان ها بعضی هزینه های جاری مثل پول اب، گاز در صورت مشاع بودن، هزینه برق مشاع حقوق سرایدار در ساختمان های بالای 30 واحد مسکونی، هزینه نظافت مشاعات ساختمان، هزینه سرویس و نگهداری اسانسور و… وجود دارد كه برای پرداخت این هزینه ها مبلغی به عنوان شارژ ساختمان مشخص می شود كه همه ساكنین ملزم به پرداخت ان می باشند. تعرفه سرویس آسانسور

حال این سوال ایجاد می شود كه پرداخت هزینه سرویس و نگهداری اسانسور برعهده مالک است یا مستاجر؟ كه در جواب ان باید گفت در زمان اجاره ملک شما از همه امکانات ساختمان در زمان اجاره استفاده می كنید و پرداخت شارژ ساختمان كه شامل هزینه سرویس و نگهداری اسانسور هم است برعهده مستاجرین است.

ساكنین طبقه همکف و اول ملزم به پرداخت هزینه سرویس و نگهداری می باشند؟

در بسیاری از ساختمان ها ساكنین طبقه همکف و اول بر سر پرداخت هزینه سرویس و نگهداری اسانسور اختلاف دارند و بر این اعتقاداند كه به خاطر استفاده کم و یا استفاده نكردن ان ها از اسانسور نباید هزینه سرویس و نگهداری اسانسور را پرداخت كنند.

اما طبق ماده 23 قانون تملک اپارتمان ها در مورد قوانین استفاده از اسانسور، اعتراض ساكنین طبقه همکف و اول مبنی بر عدم پرداخت هزینه های مربوط به علت استفاده نكردن از ان، قابل پذیرش نیست و همه ساكنین ملزم به پرداخت هزینه سرویس و نگهداری اسانسور می باشند حتی واحد هایی كه در بیشتر ایام سال خالی و بلااستفاده می باشند ملزم به پرداخت شارژ اسانسور و در نتیجه هزینه سرویس و نگهداری اسانسور می باشند.

اما در بعضی از ساختمان ها افراد با تشكیل جلسه با حضور همه ساكنین ساختمان توافق می كنند كه ساكنین طبقه های همکف و اول هزینه سرویس کمتری نسبت به دیگر ساكنین پرداخت كنند. تعرفه سرویس آسانسور

تعمیر فوری اسانسور

هزینه سرویس و نگهدار یا اسانسور برعهده مالک است یا مستاجر

با گذشت زمان و استفاده مكرر از اسانسور حتی با وجود استفاده از خدمات سرویس و نگهداری حرفه ای و منظم، قطعات اسانسور دچار فرسودگی شده و نیاز به تعمیر و یا تعویض پیدا می كنند، كه هزینه تعمیر اسانسور بین همه ساكنین ساختمان تقسیم می شود؛ حال این سوال ایجاد می شود كه ایا پرداخت هزینه تعمیر اسانسور برعهده مالک است یا مستاجر؟ تعرفه سرویس آسانسور

در جواب باید گفت تعمیر و تعویض قطعات اساسی اسانسور باعث افزایش ارزش اسانسور و در نتیجه افزایش ارزش ملک می شود پس پرداخت هزینه تعمیر اسانسور برعهده مالک است.

هم چنین هزینه های مربوط به تزئنات کابین اسانسور(تعویض قطعاتی از اسانسور كه در زیبایی اسانسور نقش دارند مثل شاستی کلید ها، کف اسانسور، کابین اسانسور و…) و بازسازی اسانسور(تعویض و تعمیر اجزای مکانیكی اسانسور) برعهده مالک است.

لازم به ذكر بوده كه اگر خسارت بر اسانسور وارد شود كه به علت بی توجهی مستاجرین و یا بستگان ایشان ایجاد شده باشد نه تنها پرداخت هزینه برعهده مالک نیس بلكه مستاجرین باید خسارت کامل تعمیر و یا تعویض قطعه خراب شده را بپردازد. تعرفه سرویس آسانسور

کلام اخر و مرور چند نکته مهم

  • پرداخت هزینه های وارد بر اسانسور برعهده همه ساكنین ساختمان است.
  • پرداخت شارژ ساختمان ارتباطی با حضور افراد در ملک ندارد.
  • خسارات زیادی امکان دارد به اسانسور وارد شود كه با انجام سرویس و نگهداری منظم و حرفه ای می توان از ان پیشگیری كرد با این حال پرداخت هزینه سرویس و نگهداری برعهده مستاجرین است.
  • درصورت نیاز به تعمیر اسانسور پرداخت هزینه تعمیر اسانسور برعهده مالک است.
  • شماره طبقه از لحاظ قانونی تاثیری در پرداخت هزینه سرویس و نگهداری اسانسور ندارد، اما می توان با تصمیم اعضای ساختمان نحوه پرداخت هزینه سرویس و نگهداری اسانسور را تغییر داد. تعرفه سرویس آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *