شرکت سرویس آسانسور بسیاری در كشور وجود دارند. كه در زمینه تعمیر و نگهداری آسانسور به فعالیت می پردازند. یك شركت سرویس نگهداری آسانسور باید دارای تعمیركاران و کارشناسان متخصص و مجرب باشد و عملیات سرویس و نگهداری آسانسور را با توجه به برنامه زمان بندی شده به انجام برساند و در نهایت رضایتمندی مشتریان را در اولویت قرار دهد.

شرکت سرویس آسانسور مانا بهترین انتخاب شماست!

شركت آسانسور مانا سال هاست در زمینه سرویس و نگهداری آسانسور خدمت رسانی می کند. این گروه به عنوان یك شركت سرویس نگهداری آسانسور معتبر و با سابقه شناخته می شود.

گروه مانا صفر تا صد خدمات آسانسور را به انجام می رساند. خدمات این گروه شامل سرویس و نگهداری آسانسور، تعمیر آسانسور، بازسازی آسانسور، نصب آسانسور، ساخت كابین آسانسور، فروش آسانسور و سایر موارد است. شرکت سرویس آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور از جمله خدماتی است كه گروه مانا آن را در اولویت قرار می دهد. سرویس و نگهداری آسانسور در گروه مانا طبق بازه زمانی مشخص و به صورت برنامه زمانبندی شده انجام می گیرد. این گروه دارای واحد پشتیبانی آسانسور بوده و پشتیبانی از خدمات را مهم ارزیابی می نماید.

بهترین شركت سرویس نگهداری آسانسور

شرکت سرویس آسانسور مانا دارای واحد مجزای تعمیر و نگهداری آسانسور است. به طوری كه خدمات تعمیر و نگهداری آسانسور به طور مستمر و طبق قرارداد سالیانه انجام می پذیرد.

آسانسور مانا با یك تعریف مشخص از نگهداری آسانسور بازبینی و بازرسی كلیه قطعات آسانسور طبق قرارداد را اجرایی می کند. باید به این نكته توجه نمود آسانسور مانا در كلیه نقاط استان تهران دارای سرویسكار آسانسور استو پشتیبانی از خدمات را در نقاط استان تهران به انجام می رساند. این گروه در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران ارائه دهنده خدمات آسانسور است.

انتخاب شركت سرویس نگهداری آسانسور

انتخاب شركت سرویس نگهداری آسانسور از دغدغه های كلی مدیران ساختمان است. مدیران ساختمان می خواهند بدانند با كدام شركت می توان قرارداد تعمیر و نگهداری آسانسور منعقد نمود. كدام شركت در این زمینه قابل اتكا است. كدام شركت خدمات پشتیبانی را رهگیری می کند. باید به این نكته توجه نمود یك شركت ارائه دهنده خدمات آسانسور دارای ویژگی هایی است. و از ویژگی های آن شركت اعتبار آن شركت مشخص می گردد. شرکت سرویس آسانسور

باید دانست انتخاب یك شركت تعمیر و نگهداری آسانسور مناسب، باعث می گردد خدمات انجام شده با برنامه مشخصی انجام گیردو در نهایت باعث رضایت مدیران ساختمان گردد. باید به این نكته توجه كنید در انتخاب یك شركت خدمات آسانسور ویژگی ها و خدمات آن را مورد عیب یابی قرار دهید. مناطق تحت پوشش آن گروه را سوال نمایید.

اما شركتی می تواند قابل اتكا باشد كه كیفیت انجام خدمات را در اولویت قرار دهد و آن را بر كمیت ترجیح دهد. رزومه آن شركت تا حدی گواه كیفیت كار آن شركت است ضمن آن كه حسن شهرت آن گروه هم بسیار مهم است. معمولا شركت های معتبر كیفیت انجام كار را در اولویت قرار می دهند و به موقع خدمات را پشتیبانی می کنند. از دیگر نكات در مورد یك شركت قابل اتكا پشتیبانی خدمات آن گروه است.

باید شرکت سرویس آسانسور انتخاب شود كه تمامی مناطق را پشتیبانی کند. یكی دیگر از نكات یك شركت سرویس نگهداری آسانسور قابل اتكا سرعت عمل آن گروه است. به طوری كه در صورت خرابی آسانسور تعمیركار و سرویسكار آسانسور را به موقع اعزام کند.

یك شركت زمانی می تواند موفق باشد كه به موقع خدمات پشتیبانی را به انجام رساند و در موقع خرابی آسانسور رفع نقص احتمالی را رهگیری کند. باید به این نكته توجه نمود در انتخاب یك شركت منطقه تحت پوشش آن شركت بسیار مهم است.

شركت سرویس نگهداری آسانسور

پیشگیری از خرابی آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور نقشی تعیین كننده در پیشگیری از خرابی آسانسور ایفا می کند. به طور معمول یك سری خرابی های آسانسور اجتناب ناپذیر است. در آسانسور هر مشكلی به صورت یكباره ایجاد نمی شود.

بعضی از قطعات آسانسور دارای عمر مفید مشخصی می باشند. به طوری كه در پایان عمر مفید مستهلك شده و كارایی خود را از دست می دهند. اگر به مشكلات ظاهری كوچك هم توجه نشود، آن زمان است كه به یك مشكل بزرگ تبدیل می شوند. این جا توانایی تشخیص سرویسكار آسانسور مورد بازیابی قرار می گیرد.

تشخیص به موقع کارشناسان شرکت سرویس آسانسور عاملی است كه از خرابی های بی مورد در آسانسور پیشگیری می کند. باید به این نكته توجه نمود بعضی از مشكلات آسانسور در بدو ایجاد، اصلا خود را به صورت ظاهری نشان نمی دهند.

اگر حل نشوند در ظاهر هم خود را نشان می دهند و توانایی تشخیص سرویسكار آسانسور، تجربه و دانش عملیاتی سرویسكار است كه به حل مشكل می پردازد.

امكان دارد یك سرویسكار مبتدی ساعت ها قطعات آسانسور را مورد بازرسی قرار دهد اما مشكل را نتواند تشخیص دهد. برای اینكه از مشكلات احتمالی جلوگیری كنید لازم است از یك شركت سرویس نگهداری آسانسور معتبر كمك بگیرید تا ضمن حل مشكل قرارداد سرویس و نگهداری ماهیانه با مدیر ساختمان منعقد کند.

سعی كنید بهترین شرکت سرویس آسانسور را انتخاب كنید و از آن ها بخواهید به صورت دوره ای عیب یابی كاملی از آسانسور آپارتمان شما داشته باشند. و در ابتدای امر خدمات آسانسور را از آن شركت بخواهید. به این صورت هر مشكلی در نطفه خاموش خواهد شد و از خرابی های بی مورد در اسانسور پیشگیری می گردد.

 

پیشگیری از خرابی آسانسور

سرویس دوره ای آسانسور

اما سرویس دوره ای آسانسور چیست و تفاوت های آن با سرویس موردی كدام است. سرویس دوره ای طبق یك برنامه از پیش تعیین شده و طبق قرارداد سالیانه انجام می گیرد. اگر سرویس موردی در صورت خرابی آسانسور انجام می پذیرد.

در سرویس دوره ای یك شركت ارائه دهنده خدمات آسانسور در صورت خرابی پشتیبانی فنی لازم را رهگیری می کند. اگر در سرویس موردی پشتیبانی فنی وجودندارد. باید به این نكته توجه نمود سرویس دوره ای به كم شدن هزینه های تعمیر كمك می کندو در بلندمدت مقرون به صرفه است. شرکت سرویس آسانسور

اگر سرویس موردی به صورت كوتاه مدت بوده و در كل مقرون به صرفه نیست. سرویس دوره ای باعث بالارفتن عمر مفید آسانسور می گردد. اگر سرویس موردی در عمر مفید قطعات آسانسور بی تاثیر است. باید دانست به بالا رفتن ایمنی آسانسور كمك می كند. اگر سرویس موردی امكان دارد خسارات جبران ناپذیری در بلندمدت در پی داشته باشد.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسور

هزینه سرویس و نگهداری آسانسور با توجه به خدمات ارائه شده توسط شركت ها متفاوت است. معمولا هزینه سرویس و نگهداری آسانسور براساس تعداد ایستگاه، نوع موتور آسانسور، ظرفیت آسانسور، نوع درب آسانسور و سایر موارد پیش بینی می گردد. سندیكای آسانسور هم در هر سال نرخی را براساس هر ایستگاه مشخص می کند.

باید به این نكته توجه نمود هزینه سرویس دوره ای شامل هزینه سرویس های دوره ای كه در زمان های مشخص صورت می گیرد. به اضافه هزینه دستمزد تعمیركار در صورت نیاز به تعمیر اساسی است. باید به این نكته توجه نمود اگر تعمیر آسانسور به صورت جزیی باشد نیازی به پرداخت هزینه تعمیر نیست.

اما در بعضی موارد آسانسور در شرکت سرویس آسانسور نیاز به تعمیر اساسی دارد. تعمیر آسانسور زمانبر بوده و به همین دلیل هزینه تعمیر قطعات هم باید در نظر گرفته شود. باید دانست هزینه قطعات استفاده شده در صورت نیاز با مدیران ساختمان است. باید قبل از بستن قرارداد با یك شركت سرویس نگهداری آسانسور از نحوه ارائه خدمات آن گروه سوال نمایید.

باید به این نكته توجه داشته باشید كه تعمیركار به بهانه كمتر كردن هزینه تعمیر، از قطعات بی كیفیت استفاده نكند. چون استفاده از قطعات بی كیفیت و نامتناسب باعث ایجاد مشكلات بعدی خواهد شد و هزینه های اضافه تری در پی خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *