كارآمدترین نحوه سرویس آسانسور برای تشخیص هر مشکلی، ثبت اطلاعات مربوط به عملکرد آسانسور است. یادداشت کنید كه هر چند وقت یکبار و در چه ساعاتی از روز از آسانسور استفاده می شود. یادداشت زمان وقوع حادثه و تناوب آن ها، اطلاعات مفیدی برای شرکت سرویسی آسانسور است.

تهیه گزارش از روند عملکرد آسانسور الگویی برای مسائل خاصی مثل گیر کردن درب و یا صداهای عجیب و غریب است. از این رو آگاهی از نحوه عملکرد آسانسور، تاثیر زیادی در نحوه سرویس آسانسور خواهد داشت. با آسانسور مانا همراه باشید.

چرا سرویس آسانسور؟

سرویس آسانسور عبارت است از بررسی کلی قطعات نصب شده و نظارت مستمر بر عملکرد کلی سیستم پس از نصب آسانسور. به طور کلی هیچ سیستم یا مکانیزمی وجود ندارد که نیازمند سرویس و بازبینی دوره ای نباشد به ویژه سیستم هایی که ایمنی آن ها نقش اساسی در عملکرد کلی سیستم ایفا می نماید و خرابی آن ها باعث خطرات احتمالی جانی می گردد.

از این رو اهمیت سرویس آسانسور کمتر از اهمیت نصب آسانسور نبوده و یک آسانسور صرف نظر از نوع آن و شرکت سازنده آن، می بایست به طور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شخص یا اشخاص متخصص تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

سرویس آسانسور اصلا هزینه اضافه نیست!

به طور کلی اگر قطعه یا قطعاتی در شرف خرابی یا آستانه فرسودگی قرار بگیرند در صورتی که به موقع تعویض یا تعمیر نگردند احتمالا باعث اختلال در عملکرد قطعات دیگر نیز خواهند بود، و یا ممکن است خرابی آن ها صدمات جبران ناپذیری به کل سیستم وارد نماید.

حتی وقوع خطرات جانی در بدترین حالت ممکن است؛ فرض کنید طنابهای فولادی (wire ropes) آسانسور یا همان سیم بکسل آسانسور در آستانه فرسودگی قرار گرفته است.

این فرسودگی و یا خوردگی سیم بکسل ها باعث خوردگی فلکه های کششی موتور و هرزگرد می شود بنابراین فلکه های کششی نیز در معرض فرسودگی قرار میگیرند و در حالتی که ترمز ایمنی آسانسور (پاراشوت) فعال و تنظیم نباشد پارگی سیم بکسل باعث سقوط آسانسور شده و منجر به آسیب های جبران ناپذیر جانی و مالی خواهد شد.

بنابر مطالب فوق از لحاظ توجیه پذیری اقتصادی و از لحاظ ایمنی و منطقی یک آسانسور صرف نظر از نوع و شرکت سازنده می بایست به طور منظم و حداقل ماهانه یک بار توسط شرکت های دارای صلاحیت، تحت بازرسی منظم قرار گیرد.

نحوه سرویس آسانسور

اختصاص دادن زمان مشخصی برای نگهداری و سرویس آسانسور در ساختمان شما برای اطمینان از عملکرد صحیح آن لازم است. زمان سرویس آسانسور بستگی به فاکتورهای زیادی مثل نوع، موارد استفاده و سن آن دارد. برای اطلاع از این موضوع می توانید با كارشناسان شرکت آسانسور مانا تماس بگیرید تا در سریع ترین زمان ممکن، به این موضوع رسیدگی شود.

کدهای آسانسور نیازمند برنامه کنترل نگهداری آسانسور می باشند. نحوه سرویس آسانسور شامل بررسی همه قسمت های عملکردی آسانسور از جمله مسیر حرکت، سرعت، تجهیزات اضطراری، ارتباط تلفنی و عملکرد درب ها است. در اصل، هر جنبه ای از آسانسور كه بر ایمنی و راحتی مسافرات در ساختمان شما تاثیر می گذارد، باید به طور مرتب بررسی شود.

آموزش سرویس آسانسور

سرویس آسانسور جزء لاینفک نگهداری آسانسور بوده و در واقع پیچیده تر از نصب آسانسور خواهد بود. چون در بین قطعات بی شمار نصب شده پیدا کردن به موقع مشکل اهمیت زیادی دارد و اگر پیمانكار تجربه کافی در زمینه حل مشکل نداشته باشد، حل مشکل دشوارتر خواهد بود. سرویس آسانسور در دو مقولۀ زیر طبقه بندی می شود:

  • سرویس حرفه ای قطعات و یا تعویض قطعه مشکلات
  • تنظیم مجدد قطعه سالم

غالب مشکلات آسانسور شامل مورد دوم هستند. سرویس آسانسور نیازمند دانش کامل نصب آسانسور است، چون تعویض کامل هر قطعه مستلزم نصب صحیح آن است.

به دلیل محدود بودن تعداد آسانسورهای سریع السیر و جدید همه كارشناسان توانایی آشنایی و شناخت کامل از ویژگی های آن را ندارند و نمی توانند با حضور فیزیکی و مشارکت در نصب این آسانسورها، به دانش و تجربیات خود را بیفزایند. بحث آموزش آسانسور در هر منطقه و کشور دارای شرایط خاص و شیوه آموزشی متفاوتی است.

شرکت سرویس آسانسور – شرکت های مجاز سرویس آسانسور

آسانسور هم مثل همه وسایل مکانیکی دیگر برای عملکرد بهتر و جلوگیری از مشکل در قطعات یا جلوگیری از آسیب رسیدن به قطعات گران هزینه نیاز به انجام سرویس و نگهداری ماهانه دارد.

بعضی مواقع نقص در عملکرد یک قطعه کوچک آسانسور كه، مطلع شدن از این نقص نیازمند سرویس نگهداری ماهانه آسانسور است، باعث بروز خسارات هنگفت آسانسور می شود.

سرویس نگهداری آسانسور باید توسط شرکت معتبر انجام شود، وگرنه در زمان بروز حوادث همه مسئولیت های مالی و حقوقی حادثه بر عهده مدیر ساختمان خواهد بود، این عمر حتی در صورت برخورداری آسانسور شما از خدمات بیمه آسانسور هم صادق است چون هیچ یک از شرکت های بیمه هیچ غرامتی برای آسانسور هایی كه فاقد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور می باشند نمی پردازد.

سرویس نگهداری آسانسور باید توسط افرادی انجام شود كه در زمان ایجاد خسارت برای آسانسور و یا رخ دادن حادثه پاسخگو باشند، با توجه به این موضوع می توان گفت سپردن سرویس نگهداری آسانسور به اشخاصی كه به طور مستقل كار می کنند یا به اصطلاح سرویسكاران موتوری كاری اشتباه است.

چون تنها راه ارتباط و درسترسی به این افراد یک شماره همراه است كه با قطع شدن این شماره دسترسی شما به سرویسكار هم قطع می شود. امیدواریم با نحوه سرویس آسانسور آشنا شده باشید. – نحوه سرویس آسانسور

هزینه سرویس ماهیانه آسانسور

سرویس آسانسور یک بازرسی کلی از قطعات مورد استفاده در آسانسور است. كه در یک بازه مشخص باید انجام گیرد. باید به این نکته توجه کرد هزینه سرویس ماهیانه آسانسور براساس تعداد توقف، ظرفیت آسانسور، نوع درب، نوع موتور و سایر موارد تعیین می شود. سندیکای آسانسور هر ساله نرخی را به ازای هر طبقه در آسانسور اعلام می کند.

نحوه سرویس آسانسور و  تعیین هزینه آن به بیمه مسئولیت آسانسور بستگی دارد كه با یک شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور قرارداد منعقد کرده باشد.

بعضی از شرکت ها این هزینه را براساس قرارداد سالیانه به صورت یکجا از قبل دریافت می کنند و بعضی به صورت ماهیانه مبلغ سرویس را توافق می کنند. باید به این نکته توجه کرد هزینه ماهیانه سرویس صرفا برای سرویس ونگهداری آسانسور اخذ می شود و وقتی در یک آسانسور مشکل به وجود آید و نیاز به قطعه خاصی باشد هزینه قطعه بر عهده مدیران ساختمان است.

این هزینه كه معمولا به صورت ماهیانه دریافت می شود باعث می شود از بسیاری از مشکلات بی مورد در آسانسور پیشگیری شود. معمولا سرویس در آسانسور به دو دسته سرویس جزئی و سرویس اساسی تقسیم می شود. در سرویس جزئی هزینه قطعه بر عهده مدیران ساختمان است. اما اجرت نصب بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور است – نحوه سرویس آسانسور

در سرویس اساسی هزینه قطعه و اجرت نصب هر دو بر عهده مدیران ساختمان است. باید به این نکته توجه کرد به منظور داشتن یک برنامه منظم در خصوص نگهداری از آسانسور، قراردادی بین مدیر ساختمان و شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور منعقد می شود.

در این قرارداد هزینه سرویس ماهیانه آسانسور، تاریخ شروع و پایان قرارداد، اطلاعات فنی مربوط به آسانسور، تعهدات و شرایط پیمانكار، تعهدات كارما و سایر موارد قید می شود. مانا آسانسور با آموزش بررسی آسانسور به پرسنل در برای افزایش رضایتمندی مراجعین گام برداشته است.

سرویس و نگهداری آسانسور در تهران – سرویس آسانسور تهران

امیدواریم توانسته باشیم شما را با نحوه سرویس آسانسور آشنا کنیم. تشخیص درست مشکلات این وسیله نیازمند داشتن تخصص و تجربه کافی است و البته هر چه سریع تر این بازرسی فنی انجام شود می توان از بروز مشکلات بیشتر، افزایش استهلاک قطعات، توقف دستگاه به دلیل مشکل و پرداخت هزینه های گزاف جلوگیری کرد – نحوه سرویس آسانسور

پس اگر آسانسور منزل یا محل كار شما عملکرد طبیعی و استاندارد ندارد، سریعا با سرویسكاران ما تماس حاصل کنید و امنیت جانی و روانی استفاده کنندگان از این وسیله را تضمین کنید. همین حالا می توانید برای ثبت سفارش اقدام کنید و آسانسور خود را با بهترین هزینه تعمیر و سرویس کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *