هزینه سرویس آسانسور برای مدیران ساختمان و افراد استفاده كننده از آسانسور از اهمیت بالایی برخوردار است. این هزینه براساس چند معيار تعیین می شود.شرکت های ارائه دهنده خدمات آسانسور این هزینه را براساس نرخ مصوب سنديکا يا به صورت توافقی به مدیران ساختمان اعلام می کنند و در قرارداد سرویس منعقد می کنند.

هزینه سرویس آسانسور – سرویس ماهیانه آسانسور

سرویس آسانسور يک بازرسی کلی از قطعات مورد استفاده در آسانسور است كه در يک بازه مشخص باید انجام گیرد. باید به این نکته توجه کرد هزینه سرویس آسانسور براساس تعداد توقف، ظرفیت آسانسور، نوع درب، نوع موتور و دیگر موارد تعیین می شود.

سنديکای آسانسور هر ساله نرخی را به ازای هر طبقه در آسانسور اعلام می کند و در اختيار شرکت های ارائه دهنده خدمات آسانسور قرار می دهد. باید دانست سرویس آسانسور جزء الزامات آسانسور است و آسانسور در هر ساختمان حداقل باید ماهی يکبار مورد بازرسی و بازبینی قرار گیرد و سیستم آن بررسی شود.

هزینه سرویس آسانسور براساس مشخصه هایی تعیین می شود و بیمه مسئولیت آسانسور در صورتی به ساختمان تعلق می گیرد كه با يک شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور قرارداد منعقد کرده باشد.

بعضی از شرکت ها این هزینه را براساس قرارداد ساليانه به صورت يکجا از قبل دريافت می کنند و بعضی به صورت ماهيانه مبلغ سرویس را توافق می کنند.باید به این نکته توجه کرد هزینه ماهيانه سرویس صرفا برای سرویس آسانسور اخذ می شود و وقتی در يک آسانسور مشکل به وجود آید و نياز به قطعه خاصی باشد هزینه قطعه بر عهده مدیران ساختمان است.

نرخ سرویس آسانسور

نرخ سرویس آسانسور دارای اهمیت است. این هزینه كه معمولا به صورت ماهيانه دريافت می شود و باعث می شود از بسياری از مشکل های بی مورد در آسانسور پیشگیری شود.

معمولا تعمیر در آسانسور به دو دسته تعمیر جزئی و تعمیر اساسی تقسیم می شود.در تعمیر جزئی هزینه قطعه بر عهده مدیران ساختمان است.اما اجرت نصب بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور است.

در تعمیر اساسی هزینه قطعه و اجرت نصب هر دو بر عهده مدیران ساختمان است.باید به این نکته توجه کرد به منظور داشتن يک برنامه منظم در خصوص نگهداری از آسانسور، قراردادی بین مدیر ساختمان (کارفرما) و شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور (پیمانکار) منعقد می شود.

در این قرارداد هزینه سرویس آسانسور، تاریخ شروع و پايان قرارداد، اطلاعات فنی مربوط به آسانسور، تعهدات و شرایط پیمانکار، تعهدات کارما و دیگر موارد قید می شود.آسانسور مانا با آموزش بررسی آسانسور به پرسنل در برای افزایش رضایتمندی مشتريان قدم برداشته است.

عوامل موثر بر هزینه سرویس آسانسور

هزینه سرویس آسانسور (و حتی سرویس هیدروليک) برحسب مدل آسانسور و نوع مشکل، نوع ساختمان، اداری، تجاری يا مسکونی بودن آن و تعداد طبقات متفاوت است. همچنین، هزینه روغن مصرفی آسانسور، تعویض قطعات و اجزا جزو قرارداد نیستند و جداگانه دريافت می شود. در ادامه لیست مهمترین عوامل موثر بر هزینه سرویس آسانسور را مشاهده می­ كنید:

  1. نوع مشکل: نوع مشکل را به 2 دسته می ­توان تقسیم كرد: بخش مربوط به تعویض کابل آسانسور، تعمیر گیربکس و موتور آسانسور، و بخش مربوط به کابین، درب، و برد آن. پس هزینه تعمیر گیربکس آسانسور با هزینه تعویض برد آسانسور متفاوت است.
  2. موارد اورژانسی: اگر در قرارداد نگهداری آسانسور قید شود كه موارد اورژانسی پوشش داده می شود، در صورت نياز به سرویس آسانسور، شرکت باید تعمیرکار باتجربه با آموزش سرویس آسانسور را به محل اعزام كند.
  3. منطقه سرویس دهی: بعضی از شرکت های تعمیر همه مناطق و محلات را پوشش می دهند، اما بعضی مناطق خاصی را در نظر دارند.
  4. عمر ساختمان و آسانسور: سن آسانسور و سال های کاركرد آن كه توسط کارشناس تعیین می شود، از موارد تاثیرگذار بر تعمیر جنوب تهران و… است.
  5. تعمیر قطعات خراب: تعمیر قطعاتی مثل سیم بکسل ها، موتور گیربکس يا تابلو فرمان، جزو قراردادهای دوره ای محسوب نمی شود. در این بازدیدهای دوره ای اموری مثل آچارکشی قطعات، روغن کاری، بررسی تابلو فرمان، کابین، تهویه، درهای آسانسور، هم سطحی طبقات و… انجام می­ شود.
  6. حوادث غیرمتقربه: مشخصا، شرکت های آسانسور در قبال آسانسوری كه به دلیل حوادث طبیعی آسیب دیده مسئولیتی نمی پذیرند.

مدت زمان موردنیاز برای سرویس آسانسور

بهتر است سرویس آسانسور در يک بازه زمانی مشخص انجام شود، سرویس آسانسور در هر ماه يک نوبت انجام می شود. باید به این نکته توجه کرد:

اگر آسانسور دارای تردد و ترافيک بالایی باشد، نياز به دو نوبت سرویس در ماه دارد. معمولا در واحدهای اداری و تجاری نياز به دو نوبت سرویس در هر ماه است. باید دانست وقتی سرویس در دو نوبت انجام گیرد ۶۰ درصد به هزینه سرویس آسانسور افزوده می شود. باید دانست كه شرکت سرویس در این قرارداد ها هیچگونه مسئولیتی در قبال تعمیر قطعات خراب ندارد.

صرفا بازبینی و سرویس بر عهده شرکت ارائه دهنده خدمات آسانسور است. معمولا سنديکای آسانسور هر ساله مبلغی را بر هر توقف در آسانسور در نظر می گیرد و در اختيار شرکت های ارائه دهنده خدمات آسانسور قرار می دهد. برای سرویس آسانسور در تهران با ما تماس بگیرید.

عضویت در سنديکای آسانسور

مدیران ساختمان باید به این نکته توجه داشته باشند كه با شرکتی قرارداد سرویس و نگهداری ماهيانه عقد کنند كه در عضویت سنديکای آسانسور باشد. با توجه به افزایش قیمت بعضی از قطعات آسانسور به صورت سالانه، هزینه سرویس ماهيانه آسانسور توسط سنديکا هر ساله افزایش می يابد.این هزینه بین واحدهای ساختمان سرشكن می شود.

باید توجه داشت كه هر چقدر هم كه هزینه سرویس آسانسور بالا رود، نباید نسبت به آن بی توجه بود. البته در حال حاضر نرخی كه از مدیران ساختمان دريافت می شود از مبلغ تعیین شده در سنديکا به مراتب کمتر است.

بهتر است كه سرویس های دوره ای يا ماهانه آسانسور به صورت منظم انجام شود تا شاهد فرسودگی و تعمیر پی در پی آن، و البته پرداخت هزینه های هنگفت نباشیم. مجموعه آسانسور مانا در كنار انواع خدمات سرویس آسانسور در تهران را رهگیری می کند.

چک لیست سرویس آسانسور

معمولا شرکت های ارائه دهنده خدمات آسانسور براساس يک چک لیست اقدام به سرویس آسانسور می کنند.این شرکت ها موظفند چک لیستی در خصوص بازبینی جزئی قطعات آسانسور به صورت يک برنامه منظم در اختيار متخصصان خود قرار دهند.

و متخصصان پس از بازبینی قطعات آسانسور نقاط ضعف سیستم آسانسور را در این چک لیست ها يادداشت كرده و در اختيار مدیران ساختمان قرار دهند.در این چک لیست قطعات اصلی و جزئی آسانسور ثبت شده و متخصص طبق این برنامه آسانسور را چکاپ می كند.

با وجود این چک لیست، متخصص همه قطعات را بازرسی کرده و اشکالات آن ها را رفع می کند و در وقتی آسانسور نياز به تعمیر اساسی داشته باشد. از قبل در این چک لیست ها نقاط ضعف آسانسور مشخص شده است.

بعد از بررسی هر کدام از بخش ها و قطعات آسانسور در چک لیست جلوی قطعات بازرسی شده علامتی به منظور سلامت آن ها توسط متخصص زده می شود. این باعث می شود تا متخصص در هزینه سرویس ماهيانه آسانسور هیچ قطعه ای را فراموش نكرده و از قلم نیندازد. متخصص در پايان سرویس این چک لیست را به مدیر ساختمان تحویل می دهد.

خدمات آسانسور مانا

آسانسور مانا متشکل از متخصصان مجرب و آموزش دیده است كه با همه تجهیزات در تهران آمادگی ارائه خدمات آسانسور در اسرع وقت را دارد.

این مجموعه با داشتن فروشگاه قطعات آسانسور می تواند به صورت همه روزه حتی در ايام تعطیل خدمات نگهداری و تعمیر و جنرال سرویس را انجام دهد. شما می توانید برای استعلام هزینه سرویس آسانسور با ما تماس بگیرید و با خدمات ما آشنا شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *